Bidragssatser

Opdateret sidst d. 27/10-2017

Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Når du optager et realkreditlån betaler du løbende et bidrag til realkreditinstituttet for at have dit lån. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og skifter imellem realkreditinstitutterne.

Jo mere af din boligs værdi dine realkreditlån udgør, jo højere vil bidragssatsen formentlig være. Satsen afhænger af hvilken slags lån du har og om lånet er med eller uden afdrag.

Bidragssatsen er ikke den eneste omkostning du skal være opmærksom på

Kreditforeningerne har forskellige opbygninger af deres omkostninger, og hvor bidragssatsen før var den mest relevante bruger endnu flere nu også eksempelvis kursskæring i høj grad. Det betyder at sammenligninger ikke længere udelukkende kan laves på baggrund af bidragssatser, men også bør tage andre omkostninger med i beregningen.

Kursskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som beregnes, når der handles obligationer i markedet.

Denne omkostning har den største betydning for flex-lån da de rentetilpasses oftere end fastforrentede lån. Således vil kursskæring have den største betydning for F1-lån og mindst for fastforrentede lån.

Hertil findes der også andre gebyrer som f.eks. tillæg for afdragsfrihed, højere rente for tolagsbelåning mm.

Prisoversigt

Bidragssatsen afhænger af hvor stor en del af din bolig, der er belånt. I tabellerne nedenfor ser du realkreditinstitutternes aktuelle priser ved en belåningsprocent på 80. De efterfølgende sammenligninger viser priserne for hvert pengeinsitut indenfor hvert belåningsinterval. Bidragssatsen lægges oveni den rente du betaler for dit lån.

Fastforrentet lån Flexlån
Belåning 0-80 % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
BRF Kredit 0,6125% 0,8875% 0,8500% 1,0750%
Nykredit/Totalkredit 0,7375% 1,0625% 0,9000% / 1,0750% / 0,8750%* 1,2250% / 1,4000% / 1,2000%*
Nordea Kredit 0,6750% 1,0000% 1,1500% / 1,0500% / 0,8500** 1,4750% / 1,3750% / 1,1750**
Realkredit Danmark 0,6812% 1,0064% 1,1064% / 1,0564% / 0,8564%*** 1,4316% / 1,3816% / 1,1816%***

* F-kort / F3-F4 / RenteMax F5-F10
** F1 / F3 / F5 & F-kort
*** F1-F2 / F3-F4 / F5-F10

BRFKredit

Få et tilbud på et nyt lån eller på at flytte dit lån til BRFkredit

Fastforrentet lån Flexlån
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3250% 0,4000% 0,4250% 0,5000%
40-60 % 0,8000% 1,0000% 1,0500% 1,2000%
60-80 % 1,0000% 1,7500% 1,5000% 2,1000%
Rentetilpasningslån – Kort rente
Med afdrag Uden afdrag
0,3750% 0,4750%
0,9500% 1,1500%
1,3000% 2,0000%

Nykredit/Totalkredit

Fastforrentet lån Flexlån: F3-F4
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,4500% 0,5500% 0,7000% 0,8000%
40-60 % 0,8500% 1,1500% 1,2500% 1,5500%
60-80 % 1,2000% 2,0000% 1,6500% 2,4500%
Flexlån: F5-F10 Flexlån: F-Kort
M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0,5000% 0,6000% 0,5000% 0,6000%
1,0500% 1,3500% 1,0500% 1,3500%
1,4500% 2,2500,% 1,5500% 2,3500%

Nordea Kredit

Fastforrentet lån Flexlån: F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3750% 0,5250% 0,7500% 0,9000%
40-60 % 0,8250% 1,1250% 1,3500% 1,6500%
60-80 % 1,1250% 1,8250% 1,7500% 2,4500%
Flexlån: F3 Flexlån: F5 & F-Kort
M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0,7000% 0,8500% 0,5000% 0,6500%
1,2250% 1,5250% 1,0250% 1,3250%
1,5750% 2,2750% 1,3750% 2,0750%

Realkredit Danmark

Fastforrentet lån Flexlån: F1-F2
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag* Med afdrag Uden afdrag*
0-40 % 0,2748% 0,2748% 0,7000% 0,7000%
40-60 % 0,8248% 0,8248% 1,2500% 1,2500%
60-80 % 1,3500% 1,3500% 1,7752% 1,7752%
Flexlån: F3-F4 Flexlån: F5-F10
M. afdrag U. afdrag* M. afdrag U. afdrag*
0,6500% 0,6500% 0,4500% 0,4500%
1,2000% 1,2000% 1,0000% 1,0000%
1,7252% 1,7252,% 1,5252% 1,5252%

*Realkredit Danmark har et tillæg for afdragsfrihed på 0,1000 for belåning under eller lig 60% og 0,3252 for belåning over 60%. Realkredit Danmarks bidragssatser forudsætter månedlig betaling. Ved betaling hvert kvartal, tilføjes 0,0500 % til bidragssatserne